Utredningen om en rättssäker vindkraftsprövning

Publicerat 24 juni, 2021

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande. Nedan listar Sigrid Carstairs, Eolus Vind/Svensk Vindkraftförening de huvudsakliga punkterna.

– Kommunerna behåller sin rätt att säga nej till vindkraft och lokaliseringsbesked är ett krav för att få sin ansökan beviljad. Beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverade och fattas inom 6 månader från det att projektören begärt besked.

– En kommun får som huvudregel inte avstyrka ett projekt som är förenligt med översiktsplan. Vidare kan ett beslut inte ändras om inte projektet har ändras. Dock kan beslut om lokaliseringsbesked överklagas enligt liknande modell som detaljplan, och negativa besked kan överklagas genast. Positiva besked enbart tillsammans med tillståndsbeslut.

– Vindkraftverkens höjd omfattas av kommunens bedömning.

– Projektören har 5 år på sig att lämna in ansökan.

– Ekonomisk ersättning bör införas till kommuner och /eller lokalsamhällen där det byggs vindkraft. Ett planeringsstöd till kommunerna för nya vindbruksplaner behövs snarast.

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Se den i efterhand här!

Läs artikeln på DN Debatt som publicerades 22 juni; ”Nya regler ska ersätta kommunala vetot mot ny vindkraft”

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer