Utredningen om en rättssäker vindkraftsprövning

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande. Nedan listar Sigrid Carstairs, Eolus Vind/Svensk Vindkraftförening de huvudsakliga punkterna.

– Kommunerna behåller sin rätt att säga nej till vindkraft och lokaliseringsbesked är ett krav för att få sin ansökan beviljad. Beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverade och fattas inom 6 månader från det att projektören begärt besked.

– En kommun får som huvudregel inte avstyrka ett projekt som är förenligt med översiktsplan. Vidare kan ett beslut inte ändras om inte projektet har ändras. Dock kan beslut om lokaliseringsbesked överklagas enligt liknande modell som detaljplan, och negativa besked kan överklagas genast. Positiva besked enbart tillsammans med tillståndsbeslut.

– Vindkraftverkens höjd omfattas av kommunens bedömning.

– Projektören har 5 år på sig att lämna in ansökan.

– Ekonomisk ersättning bör införas till kommuner och /eller lokalsamhällen där det byggs vindkraft. Ett planeringsstöd till kommunerna för nya vindbruksplaner behövs snarast.

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Se den i efterhand här!

Läs artikeln på DN Debatt som publicerades 22 juni; ”Nya regler ska ersätta kommunala vetot mot ny vindkraft”