Utredningen om en rättssäker vindkraftsprövning

Publicerat 24 juni, 2021

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande. Nedan listar Sigrid Carstairs, Eolus Vind/Svensk Vindkraftförening de huvudsakliga punkterna.

– Kommunerna behåller sin rätt att säga nej till vindkraft och lokaliseringsbesked är ett krav för att få sin ansökan beviljad. Beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverade och fattas inom 6 månader från det att projektören begärt besked.

– En kommun får som huvudregel inte avstyrka ett projekt som är förenligt med översiktsplan. Vidare kan ett beslut inte ändras om inte projektet har ändras. Dock kan beslut om lokaliseringsbesked överklagas enligt liknande modell som detaljplan, och negativa besked kan överklagas genast. Positiva besked enbart tillsammans med tillståndsbeslut.

– Vindkraftverkens höjd omfattas av kommunens bedömning.

– Projektören har 5 år på sig att lämna in ansökan.

– Ekonomisk ersättning bör införas till kommuner och /eller lokalsamhällen där det byggs vindkraft. Ett planeringsstöd till kommunerna för nya vindbruksplaner behövs snarast.

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Se den i efterhand här!

Läs artikeln på DN Debatt som publicerades 22 juni; ”Nya regler ska ersätta kommunala vetot mot ny vindkraft”

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer