Välkommen att delta i presentationen av projekt Kunskapslyft Hinderbelysning

Publicerat 14 januari, 2022

Vårt webbinarie 7 februari utgår och vi hänvisar istället till Wind Swedens mellan 13-14 om deras spännande projekt om acceptansen för hinderbelysning!

Wind Sweden har under 2021 genomfört en omfattande enkätundersökning, vid 6 vindkraftparker i olika delar av landet. Syftet var att undersöka upplevd störning från hinderbelysning. Projektet har initierats utifrån ett påtagligt behov av fördjupad kunskap kring hur hinderbelysning på vindkraftverk påverkar sin omgivning.

Projekt Kunskapslyft Hinderbelysning har drivits av Wind Sweden och finansierats av oss och sju bolag. Representanter från Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola har deltagit i projektets referensgrupp och bidragit till metod, analys och kvalitetsgranskning.

Arbetet slutrapporterades i december 2021 och flera intressanta slutsatser kan dras från resultatet. Rapporten finns för nedladdning på Kunskapslyft Hinderbelysning (wind-sweden.com).

WEBBINARIUM

Wind Sweden bjuder nu in till ett webbinarium via Zoom där projektet och dess resultat kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet hålls den 7 februari kl. 13-14.

Under webbinariet kommer de att presentera:
• Bakgrund till varför denna undersökning var viktig att genomföra
• Vilka parametrar som undersökts
• Undersökningens resultat, både för parkerna enskilt och sammanslaget för högintensiv och medelintensiv belysning
• Vilka slutsatser som kan dras från undersökningen
• Vad som behöver undersökas vidare

Anmälan görs via e-post till linnea@wind-sweden.com senast dagen innan. Obs, begränsat antal platser.

(Foto: Kent Nilsson, Väby vindkraftpark)

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer