Välkommen att delta i presentationen av projekt Kunskapslyft Hinderbelysning

Publicerat 14 januari, 2022

Vårt webbinarie 7 februari utgår och vi hänvisar istället till Wind Swedens mellan 13-14 om deras spännande projekt om acceptansen för hinderbelysning!

Wind Sweden har under 2021 genomfört en omfattande enkätundersökning, vid 6 vindkraftparker i olika delar av landet. Syftet var att undersöka upplevd störning från hinderbelysning. Projektet har initierats utifrån ett påtagligt behov av fördjupad kunskap kring hur hinderbelysning på vindkraftverk påverkar sin omgivning.

Projekt Kunskapslyft Hinderbelysning har drivits av Wind Sweden och finansierats av oss och sju bolag. Representanter från Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola har deltagit i projektets referensgrupp och bidragit till metod, analys och kvalitetsgranskning.

Arbetet slutrapporterades i december 2021 och flera intressanta slutsatser kan dras från resultatet. Rapporten finns för nedladdning på Kunskapslyft Hinderbelysning (wind-sweden.com).

WEBBINARIUM

Wind Sweden bjuder nu in till ett webbinarium via Zoom där projektet och dess resultat kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet hålls den 7 februari kl. 13-14.

Under webbinariet kommer de att presentera:
• Bakgrund till varför denna undersökning var viktig att genomföra
• Vilka parametrar som undersökts
• Undersökningens resultat, både för parkerna enskilt och sammanslaget för högintensiv och medelintensiv belysning
• Vilka slutsatser som kan dras från undersökningen
• Vad som behöver undersökas vidare

Anmälan görs via e-post till linnea@wind-sweden.com senast dagen innan. Obs, begränsat antal platser.

(Foto: Kent Nilsson, Väby vindkraftpark)

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Anmälan öppen till Drift & Underhållsdagarna

Anmälan öppen till Drift & Underhållsdagarna

Nu har vi öppnat upp anmälningarna till årets Drift & Underhållsdagar. Detta år träffas vi på Marsstrand Havshotell den 6-7 maj.Vi har early bird priser fram till 1 mars.Läs mer om konferensen och anmälan här

läs mer
Ny utbildning för vindkraftstekniker

Ny utbildning för vindkraftstekniker

Nu är det klart att Vilhelmina Lärcentrum startar YH-utbildning för vindkraftstekniker; en utbildning där 14 vindkraftsföretag engagerar sig från planering, deltagande, praktikplatser och möjlighet till provanställning efter utbildningen.  Vindkraften är en...

läs mer
Debattartikel

Debattartikel

Vid Moderaternas partistämma i september kom det glädjande beskedet att partiet nu accepterar att den statliga fastighetsskatten för vindkraft överförs till kommunerna. Det var den lösning som den statliga Incitamentsutredningen (SOU 2023:18) hade velat lämna men inte...

läs mer