Välkommen att delta i presentationen av projekt Kunskapslyft Hinderbelysning

Vårt webbinarie 7 februari utgår och vi hänvisar istället till Wind Swedens mellan 13-14 om deras spännande projekt om acceptansen för hinderbelysning!

Wind Sweden har under 2021 genomfört en omfattande enkätundersökning, vid 6 vindkraftparker i olika delar av landet. Syftet var att undersöka upplevd störning från hinderbelysning. Projektet har initierats utifrån ett påtagligt behov av fördjupad kunskap kring hur hinderbelysning på vindkraftverk påverkar sin omgivning.

Projekt Kunskapslyft Hinderbelysning har drivits av Wind Sweden och finansierats av oss och sju bolag. Representanter från Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola har deltagit i projektets referensgrupp och bidragit till metod, analys och kvalitetsgranskning.

Arbetet slutrapporterades i december 2021 och flera intressanta slutsatser kan dras från resultatet. Rapporten finns för nedladdning på Kunskapslyft Hinderbelysning (wind-sweden.com).

WEBBINARIUM

Wind Sweden bjuder nu in till ett webbinarium via Zoom där projektet och dess resultat kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet hålls den 7 februari kl. 13-14.

Under webbinariet kommer de att presentera:
• Bakgrund till varför denna undersökning var viktig att genomföra
• Vilka parametrar som undersökts
• Undersökningens resultat, både för parkerna enskilt och sammanslaget för högintensiv och medelintensiv belysning
• Vilka slutsatser som kan dras från undersökningen
• Vad som behöver undersökas vidare

Anmälan görs via e-post till linnea@wind-sweden.com senast dagen innan. Obs, begränsat antal platser.

(Foto: Kent Nilsson, Väby vindkraftpark)