Vi välkomnar Vestas som ny medlem i Svensk Vindkraft!

Publicerat 26 januari, 2022

Vi välkomnar Vestas som medlem i Svensk Vindkraft! Alla känner till Vestas – en världsledande turbinleverantör som har installerat mer än 145 GW i 85 länder världen över. Vi fick en liten intervju med Mats Ivarsson, Service Business Development Manager på Vestas Northern Europe AB.

Berätta om varför ni blir företagsmedlem i Svensk Vindkraft – vad har ni för förväntningar på oss?

Svensk Vindkraftförening är en viktig samlingspunkt för alla vindkraftsintressenter i Sverige och därför vill Vestas också vara en del av denna förening som företagsmedlem. Föreningen har en förmåga att påverka vindkraftens förutsättningar i Sverige genom kontaktytor till många berörda parter som till exempel regering, statliga verk, kommuner, industri, intresseföreningar etc.

Vestas förväntar sig att Svensk Vindkraftförening fortsätter att aktivt verka för en positiv utveckling för vindkraftsetablering och drift.

Vestas är väl största turbinleverantören i världen; men ni jobbar inte endast med att sälja nytt – berätta om hur er avdelning jobbar med s.k.pre-owned turbiner? Ett sätt att ha kvar mindre ägare i vindkraften?

Sedan många år arbetar Vestas med stort fokus på hållbarhet och miljö. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram en process för re-cykling av komponenter men även hela turbiner. En renoveringsfabrik för hela turbiner har startats upp i Danmark, där vi efter renovering kan sälja turbinerna som Pre-owned turbiner med 15-20 års livslängd. Besparingen av återanvänt material vid denna renovering är mycket stor. Totala livslängden på en sådan turbin kan vara upp till 40 år.

Vestas har sedan de första vindkraftsetableringarna på 1980-talet försökt stödja och hjälpa små och medelstora ägare till en god lönsamhet av sin investering. Genom att använda pre-owned turbiner gör Vestas det möjligt för både privatpersoner och mindre företag att investera i vindkraft som ett komplement till andra näringar som till exempel lantbruk, skogsbruk, mindre industrier etc.

Det är en fantastisk tid med vår vindkraftsutbyggnad i Sverige där Vestas spelar en stor roll för både landbaserad vindkraft och framöver också i utbyggnaden till havs – vilka ser ni som de största utmaningarna?

Diskussion om geografiska placeringar kommer att vara en stor utmaning, diskussion mellan olika myndigheter kommer att ta tid och utbyggnaden av det havsbaserade kraftnätet kommer att ta tid.

Vestas har också kommit långt vad gäller ert hållbarhetstänk?

Vestas utsågs nyligen till det mest hållbara företaget i ”Global 100 Index av Corporate Knights”. Denna enastående ranking är kopplad till de branschledande framstegen i vår hållbarhetsstrategi ”Hållbarhet i allt vi gör”. Ungefär 80-90%av delarna i Vestasturbiner kan redan idag återbrukas. Målsättningen för ”Zero-waste” är 2040, då även blad kan återvinnas helt och hållet.

Utöver vindkraften så jobbar ni en del med batterier?

Vestas samarbetar med flera företag för att effektivt kunna utnyttja möjligheten att lagra och återanvända energi i batterier och vätgas. Som exempel har Vestas samarbete med Mercedes för effektivt utnyttjande av batteri. Vestas är också delägare i Northvolt för att utveckla effektiva lagringsystem samt är delaktiga i flera projekt för att lagra energi i vätgas.

V150-5.6 MW prototype installation (Photo: Vestas)

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Anmälan till Winterwind är öppen

Anmälan till Winterwind är öppen

Nu är det dags att anmäla sig till Winterwind som äger rum i Åre 18-20 mars 2024. Just nu har kan du anmäla dig till "early bird"-pris. Erbjudandet gäller fram till 31 januari och därefter höjs priserna - passa på redan nu! www.winterwind.se

läs mer