Webinar om informations- och cybersäkerhet

Svensk Vindkrafts webinar måndag 1 november 14:00-15:00
Digitaliseringen och ny teknik är viktig för framtidens elproduktion, i synnerhet för vindkraften. Branschen står inför stora utmaningar och vi kommer att få betydligt hårdare krav på oss vad gäller informations- och cybersäkerhet.

Jenny Longworth, Svensk Vindkraft hälsar välkommen

Informations- och cybersäkerhet för vindkraften – viktigt att tänka på Roger Klahr, Infokontroll i Norr

Risker och sårbarhet i förvaltningenPer Olofsson, W3 Energy

När: måndag 1 november 14:00-15:00
Var: Digitalt webinar, Zoom-länk skickas ut med påminnelse några dagar innan
Hur: Kostnadsfritt. Anmäl er här!

Roger Klahr Lång erfarenhet av tekniskt skydd och it-säkerhet har gett vid handen att jag känner mig väldigt ”hemma” när vi pratar om informationssäkerhet. Detta eftersom informationssäkerhet bl a handlar om tekniskt skydd och säkerhetsrelaterade administrativa rutiner. De båda delarna är i högsta grad idag beroende av it-stöd. Därav ökad sårbarhet i våra system. Tillsammans gör detta informationssäkerhet till ett -utmanande område.

Per Olofsson, tidigare verksam som IT konsult med fokus på infrastruktur och säkerhet. Har jobbat i vindkraftsbranschens alla steg, från tillstånd & vindmätning till projektering och drift. Äger och driver idag W3 Energy – som är Sveriges största oberoende förvaltare

Frågor? Kontakta Jakob Economou; jakob@svenskvindkraft.com / 073-531 04 73