Repowering

Publicerat 16 mars, 2021

Svensk Vindkraftförening drev projektet Re-powering för resurseffektiv och hållbar vindkraft under 2019-04-01 – 2020-03-01 med stöd från Energimyndigheten.

Projektet har på ett effektivt vis bidragit med värdefull kunskap till såväl verksamhetsutövare som prövande myndigheter och branschrepresentanter.

Genom en väl genomarbetad och juridiskt granskad Lathund – ”Vägen mot tillstånd för re-powering” finns en tydlig vägledning för hur en tillståndsprocess kan gå till vid en re-powering process.

Gjorda slutsatser i projektet är att en kommande re-powering i Sverige innebär en stor komplexitet vad det gäller tillståndsprövning. Det kommer att krävas någon form av enhetlig prövning för att skapa incitament för en resurseffektiv och hållbar re-powering.

Dessa platser bör ha någon form av företräde och tydlig process för att vi ska lyckas med den kommande re-poweringen där det också bör framgå att en vindkraftsetablering kan bidra till den biologiska mångfalden.

Läs mer i lathund för Repowering.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer