Repowering

Publicerat 16 mars, 2021

Svensk Vindkraftförening drev projektet Re-powering för resurseffektiv och hållbar vindkraft under 2019-04-01 – 2020-03-01 med stöd från Energimyndigheten.

Projektet har på ett effektivt vis bidragit med värdefull kunskap till såväl verksamhetsutövare som prövande myndigheter och branschrepresentanter.

Genom en väl genomarbetad och juridiskt granskad Lathund – ”Vägen mot tillstånd för re-powering” finns en tydlig vägledning för hur en tillståndsprocess kan gå till vid en re-powering process.

Gjorda slutsatser i projektet är att en kommande re-powering i Sverige innebär en stor komplexitet vad det gäller tillståndsprövning. Det kommer att krävas någon form av enhetlig prövning för att skapa incitament för en resurseffektiv och hållbar re-powering.

Dessa platser bör ha någon form av företräde och tydlig process för att vi ska lyckas med den kommande re-poweringen där det också bör framgå att en vindkraftsetablering kan bidra till den biologiska mångfalden.

Läs mer i lathund för Repowering.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer