Holmen satsar på egen vindkraft

Holmen satsar på egen vindkraft

[artikel ur Svensk Vindkraft 2/20] Skogskoncernen Holmen äger över en miljon hektar (!) skog i Sverige. Därmed finns det gott om egen mark att använda för vindkraftsparker. Nu är deras första helägda park på väg att ta form. Holmens satsning på att dra nytta av den...
Projekt ska se hur älg och varg påverkas av vindkraft

Projekt ska se hur älg och varg påverkas av vindkraft

Hur påverkas älgar, vargar och järvar av vindkraftsutbyggnad? Det ska ett två-årigt projekt nu se över, där länsstyrelserna i Värmland och Dalarna tillsammans med Norge ska studera hur pejlarförsedda djur ter sig i områden där vindkraft har byggts ut. Projektet ska...
Stopp för ny vindkraft i värmländska elnätet

Stopp för ny vindkraft i värmländska elnätet

Ellevio har fått besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät att det inte går att koppla in mer elproduktion till stamnätet i Värmland. Stamnätet har nått sin maxkapacitet, och förstärkningar kommer inte kunna vara på plats förrän tidigast 2030, enligt Svenska...
Kommunala vetot utreds

Kommunala vetot utreds

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska undersöka förutsättningarna att ta bort bestämmelsen om det kommunala vetot och ge förslag på lösningsalternativ som ska göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar och hur det...