Tre nya parker i elprisområde 3

Rabbalshede Kraft har tecknat avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker med byggstart första kvartalet 2021. De tre vindparkerna har en sammanlagd effekt på 100 MW som tillsammans förväntas producera 286 GWh. Vindparkerna kommer att ligga i Strömstads kommun, Tanums kommun respektive Årjängs kommun. De ska stå färdiga i slutet av 2022. Läs mer hos Rabbalshede Kraft.

Jula satsar på mer vindkraft

Jula Holding utökar sin vindkraftspark med ytterligare två vindkraftverk utanför Uddevalla. Satsningen innebär att koncernens totala vindkraftspark tillverkar förnyelsebar el som motsvarar nära hälften av den energi som används inom Jula AB. Läs mer på jula.se

Mer vindkraft i ny prognos från Svenska kraftnät

Svenska Kraftnät har skruvat upp sin prognos om förväntad vindkraftsproduktion och elförbrukning i Norden. Det visar systemoperatörens senaste kortsiktiga marknadsanalys (KMA2020). Vindkraftsproduktionen i Sverige antas öka från 36 TWh år 2021 till 50 TWh år 2025 var av knappt 34 TWh väntas norr om snitt 2. I Norden bedöms en ökning från 74 TWh år […]

Amazon bygger tredje svenska vindparken

Nätjätten Amazon har redan investerat i två vindkraftsparker i Sverige. Nu satsar bolaget på ytterligare en svensk park: Hästkullen i Västernorrland, som blir bolagets tredje och kapacitetsmässigt största satsning i Sverige. Parken håller på att byggas och kommer att ha en kapacitet på 275 MW. Den beräknas vara i drift 2022. Amazon har tidigare investerat […]

Ny vägledning för vindkraftsbuller

Vindkraftsljud kan vara störande men det finns inget vetenskapligt stöd för att buller från vindkraftverk har någon annan negativ påverkan på hälsan vid nivåer under de svenska riktvärdena, konstaterar Naturvårdsverket. Utifrån det samlade kunskapsläget i svensk och internationell forskning behålls riktvärdet för buller vid bostäder på 40 dBA i vägledningen till vindkraftsaktörer. Läs mer hos […]

Tillstånd tack vare ny metod för att ta hänsyn till tjäder

Tjädern är skyddad enligt artskyddsförordningen. Sverige har också som nation ett särskilt ansvar för arten inom EU. Finns tjäderspelsplatser i projektområden för vindkraft i södra Sverige får projektet i regel restriktioner som begränsar hur nära dessa platser man får bygga vägar och vindkraftverk. Detta har länge varit utmanande ur vindkraftsprojektörers perspektiv då stora delar av […]

Het debatt i Härnösand

För ett par veckor sedan beslutade Härnösands kommun om ett tillfälligt stopp för ny vindkraft och kommunalrådet säger att han ångrar beslutet att tillåta en utbyggnad på Hemsön. Nu går debattvågorna höga i lokala medier. Nyligen skrev till exempel Björn Öberg, advokat specialiserad på stora infrastrukturprojekt, i en insändare på Allehanda.se: “Om LKAB, SSAB och […]

Rätten att överklaga med miljöskäl utvidgas

I slutet av oktober 2020 meddelades två avgöranden om miljöorganisationers rätt att överklaga miljöbeslut. I det första avgörandet utvecklar Högsta domstolen (HD) frågan om vilka organisationer som har rätt att överklaga. I det andra avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) hanteras frågan om vilka typer av beslut som kan överklagas. Foyen Advokatbyrå ger en kort […]

Falkenbergs kommuns inställning ifrågasatt

Katarina Erlingson, ledarskribent på Hallands nyheter, skriver i en ledare från 20 november: “Håller Falkenbergs kommuns intresse för och välvilja inför vindkraft på att försvinna? Det är rimligt att ställa frågan när man funderar över kommunens inställning till det havsbaserade vindkraftsprojektet Kattegatt Offshore.” Läs hela ledaren här.

Engelsk satsning för att underlätta utbyggnad

I Storbritannien investerar regeringen 2 miljoner pund (nästan 23 miljoner kronor) på forskning för att utveckla teknik som säkerställer att framtida vindkraftsparker till havs inte stör viktig militär kommunikation. Saab är ett av bolagen som har anlitats för att snabbt ta fram idéer för innovationer som kan minska vindkraftsparkernas påverkan på luftförsvarets radarsystem. Detta är […]