Sammanfattning av EU:s klimatpaket #FitFor55

Igår presenterade EU-kommissionen sitt #Fitfor55-paket, en sammansättning av lagförslag för att minska EU:s fossila utsläpp med 55% fram till år 2030, ett steg i ledet att se till att unionen är klimatneutral år 2050. Då en del av de förslag som framfördes berör vindkraften, har vi sammanställt några av de viktigaste punkterna nedan: Förnybarhetsdirektivet RED2 […]

Frågor och svar om vindkraft, juni 2021

Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte bra när felaktiga och påhittade uppgifter om vindkraft sprids för att underblåsa människor oro. Det är hoppingivande att många seriösa publikationer har börjat kräva inbäddade länkar till faktaunderlag när omdiskuterade […]

RE-Scandinavia 2021 – se presentationerna här!

We were fortunate to have Mia Bodin, Head of Analysis & PPA Advisory at Bodecker Partners, as the moderator of RE-Scandinavia 2021. Further down this page you’ll find all the presentations. Read Mia’s summary of the event here: Svensk Vindkraftförening arrangerade återigen PPA-eventet RE-Scandinavia tillsammans med Wind Denmark, eftermiddagen 17 juni. Denna gång blev det […]

Svensk Vindkraftförenings svar på Energimarknadsinspektionens rapport med förslag inför genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer I2021/01065.

Svensk Vindkraftförening tackar för att vi fått möjligheten att lämna våra synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport, med förslag när det gäller oberoende aggregatorer. Vi tycker Energimarknadsinspektionens rapport och förslag till de lagändringar som behövs för att möjliggöra två modeller i ellagen, i enlighet med NordRegs förslag är bra och väl genomtänkt. Vi tycker att Ei’s förslag […]

Utredningen om en rättssäker vindkraftsprövning

Tisdagen den 22 juni, presenterade regeringens särskilda utredare Lise Nordin utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande. Nedan listar Sigrid Carstairs, Eolus Vind/Svensk Vindkraftförening de huvudsakliga punkterna. – Kommunerna behåller sin rätt att säga nej till vindkraft och lokaliseringsbesked är ett krav för att få sin ansökan beviljad. Beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverade och fattas […]

Jordbruksmark och elproduktion i konflikt?

Vindkraft har länge ansetts förenligt med jordbruk och det var på jordbruksmark som den tidiga vindkraften byggdes. Nu har frågan om intressekonflikt mellan livsmedelsproduktion och energiproduktion aktualiserats i några ärenden på sistone och vi ställde några frågor till Tove Andersson, delägare och miljöadvokat på Setterwalls Advokatbyrå för att reda ut! (1) Grundregeln är att man […]

Se vårt webinar om repowering i efterhand

7 juni arrangerade vi ett populärt webinar om repowering i vindkraften. Här nedan kan ni se presentationerna samt inspelningen i efterhand. Här kan ni se vårt webinar i efterhand! Vårt nästa event är också online och öppet, eftermiddagen RE-Scandinavia 17 juni om PPA-marknaden – läs mer här! Vi återkommer med spännande webbinarium efter sommarledigheten – […]

Interview with Thomas Nilsson, Liquid Wind – keynote at RE-Scandinavia June 17th!

We proudly present Thomas Nilsson, General Manager, FlagshipONE at Liquid Wind as a keynote of RE-Scandinavia 2021 – online PPA-event June 17th! Read our interview with him here! What is Liquid Wind? Liquid Wind is a Power-to-Fuel Development Company, committed to reducing carbon emissions. The company develops, finances, builds and manages replicable facilities for the […]

Webinar 7 juni om repowering!

Kostnadsfritt webinar måndag 7 juni 14.00-15.30 för medlemmar och blivande medlemmar. Allt har sin tid! Den tidigaste vindkraften byggdes under 80- och 90-talen i södra Sverige och det börjar på sina håll bli dags för s.k. repowering, dvs. att byta ut gamla verk mot moderna. På så vis kan man mångdubbla produktionen, men samtidigt är […]

Fototävling!

Svensk Vindkraftförening kommer att göra en skrivbordskalender för 2022 som går ut till alla våra medlemmar och nu får du möjligheten att få din vindkraftsbild publicerad! Krav: fotografiet ska vara i färg och måste ha med vindkraft att göra! När? Var? Hur? Skicka mail till jakob@svenskvindkraft.com senast 30 september där ni bifogar ett högupplöst fotografi, […]