Cecilia Dalman Eek och Helena Wänlund invalda i styrelsen!

Vid Årsstämman fredag 6 maj valdes Cecilia Dalman Eek och Helena Wänlund in i Svensk Vindkrafts styrelse! Cecilia Dalman Eek är ny ordförande och vid det konstituerande styrelsemötet valdes Per Olofsson till vice ordförande. Resterande styrelse är Ingvar Bartholdsson (fortsatt kassör), Lars Jacobsson, Andreas Wickman, Sigrid Carstairs, Jenny Longworth samt Leif Sandberg. Fortsatt sköter Jan-Åke […]

Svensk Vindkrafts Vindkraftpris för år 2022 tilldelas Tomas Kåberger!

Under hela sin yrkeskarriär har Tomas Kåberger verkat för och varit en hängiven förespråkare för hållbar klimatutveckling, förnybar energi och framför allt utbyggnad av vindkraft. Svensk Vindkraftförening har under ett antal år haft ett mycket nära och utvecklande samarbete med Tomas och det är med stort nöje vi i dag överlämnar årets Vindkraftspris till Tomas […]

Lämnar styrelsen – men inte engagemanget

Både Jeanette Lindeblad och Carl-Arne Pedersen har många år bakom sig i styrelsen för Svensk Vindkraft. Vid årsmötet lämnar de sina styrelseplatser – men behåller sitt engagemang för vindkraftens utveckling. Hur länge har ni varit engagerade i föreningen? Jeanette Lindeblad: – Jag gick med som medlem i föreningen för 20 år sedan, och var under […]

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Fredag 6 maj 2022, kl. 13.30–16.00 PLATS: Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö söder om Göteborg (efter vår drift- och underhållskonferens Vindkraftsdagarna 5 – 6 maj) Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2022-05-03 till deltar@svenskvindkraft.com. Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom ombudsfullmakt. Motioner ska vara styrelsen […]

Potential and challenges in the Swedish windpower market

Webinar Monday April 4th 14.00-15.00 CEST by Swedish Windpower Association Onshore wind was the large majority of new installations in Europe 2021. One country stood out: Sweden installed the most onshore wind with 2.1 GW. No other country in Europe installed more onshore wind in 2021. (WindEurope) Welcome to this webinar, free of charge, where […]

Ny broschyr om vår utbildning Grundläggande vindkraftskunskap

Vindkraft blir en viktig del i att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem i Sverige till år 2040. För att underlätta tillståndsprocessen, få en mer saklig och rättssäker vindkraftsprövning, behövs kunskap om tillståndsfrågor, juridik och teknik. Kraven på dessa frågor gör att vi ser ett stort behov av kunskapshöjande riktade insatser framförallt till […]

Utmaningar för vindkraften

Svensk Vindkrafts webbinarie måndag 7 mars 14.00-15.00 Vindkraften byggs ut för fullt och är en förutsättning för elektrifieringen i industrin och transportsektorn. Men utmaningarna är många! Under vårt mars-webbinarie får vi höra mer om hur vindkraftsbranschen kan få en bättre dialog med försvarsmakten och – om man väl får igenom ett projekt – hur man […]

Becoming a member of Swedish Wind Power – An overview of our membership benefits

Swedish Wind Power was founded in 1986 and is an industry organisation for wind energy producers, with approximately 800 members, ranging from smaller wind power owners to large-scale energy companies. With more than 35 years experience we are an established referral body and stakeholder in the Swedish wind energy sector, working to promote efficient development […]

Smedjebackens kommun Vindbruksplan – Tematiskt tillägg till översiktsplanen Dnr: 2021–874

Svensk Vindkraft är en producentorganisation som företräder ca 800 av Sveriges mindre och mellanstora producenter av vindkraftsel. Våra medlemmars engagemang är en förutsättning för att Sverige ska nå ett 100 % förnybart energisystem år 2040. Då kommunernas planer för vindbruk påverkar både våra medlemmars villkor och de nationella målen vill vi dela med oss av […]

Vi välkomnar Vestas som ny medlem i Svensk Vindkraft!

Vi välkomnar Vestas som medlem i Svensk Vindkraft! Alla känner till Vestas – en världsledande turbinleverantör som har installerat mer än 145 GW i 85 länder världen över. Vi fick en liten intervju med Mats Ivarsson, Service Business Development Manager på Vestas Northern Europe AB. Berätta om varför ni blir företagsmedlem i Svensk Vindkraft – […]