Om Försvarsmaktens besked att stoppa beslut för hinderremisser för vindkraft

Försvarsmakten har gett besked till ett antal vindkraftsprojektörer att de inte kommer ta beslut om hinderremisser för vindkraft på land eller till havs förrän slutet av mars 2023. Det rapporterar idag flera medier. Elproduktionen i Sverige behöver byggas ut snabbt för att bemöta både nuvarande energibehov och industrins gröna omställning. Försvarsmaktens besked kan ge stora […]

Förändringar i organisationen

Vi välkomnar Patrick Jonsson i föreningen som kommer att göra rekryteringsarbete för oss! Patrick jobbar på affärsutvecklingsföretaget Affärsliv W3 i Skellefteå. Patrick har tidigare innehaft VD-rollen i ett snabbt växande företag och behärskar väl tillväxtens utmaningar. Likaså skapandet och framdriften av kvalificerat ledningsgruppsarbete. Patrick brinner för försäljning och marknad, något som han har jobbat med i […]

El – på rätt plats och vid rätt tidpunkt?

Svensk Vindkrafts septemberwebinar 5 september kl. 14.00-15.00 Många olika kraftslag kompletterar varandra och skapar ett robust energisystem – och alla kraftslag har sina för- och nackdelar. Vi är glada att energi har blivit ett hett ämne i valdebatten, även om den ofta kan kännas väldigt trubbig och innovationsfattig!? Det viktigaste är att vi fortsätter fasa […]

Hallå där…

…Cecilia Dalman Eek. Många känner Cecilia Dalman Eek från hennes roll som en av regeringens fyra nationella vindkraftsamordnare som hon varit de senaste åren i region sydväst. Numera arbetar hon utöver ordföranderollen på konsultbasis. Cecilia har länge varit politiskt aktiv, har grundutbildning på tekniskt gymnasium och därefter universitetsstudier inom statsvetenskap, offentlig förvaltning och engelska. Hennes […]

Hallå där…

…Helena Wänlund, chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor och tf chef för den landbaserade projektutveckling i Sverige på Vattenfall Vindkraft och ledamot i Svensk Vindkraftförenings styrelse! Läs en liten intervju här om Helenas engagemang i Svensk Vindkraft och om hennes syn på möjligheter och utmaningar för den vidare vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Berätta lite kort om dig […]

Svensk Vindkrafts yttrande över Sölvesborgs kommuns förslag till översiktsplan

Svensk Vindkraft är en producentorganisation som företräder ca 800 av Sveriges mindre och mellanstora producenter av vindkraftsel. Våra medlemmars engagemang är en förutsättning för att Sverige ska nå ett 100 % förnybart energisystem år 2040. Då kommunernas planer för vindbruk påverkar både våra medlemmars villkor och de nationella målen vill vi dela med oss av […]

RE-Scandinavia 2022 – Sankt Gertrud, Malmö, September 6th

Green Power Denmark and the Swedish Windpower Association are once again hosting the RE-Scandinavia conference concerning Power Purchase Agreements (PPA’s). PPA’s are contracts between buyers and sellers of renewable energy (RE) from e.g. wind power and solar power. In a world where support schemes for renewable energy are being gradually phased out, PPA’s can be […]

Försvarets belysningskrav sinkar bygge av vindkraftspark

Vår ordförande Cecilia Dalman Eek var med i ett viktigt inslag på TV4 nyheterna om det svenska försvaret och hinderbelysning på havsbaserade vindkraftverk. Till skillnad från våra europeiska grannar ställer det svenska försvaret krav på att hinderbelysningen ska vara högintensiv och ständigt påslagen. Detta skapar oro hos närboende och lokala politiker om att havsbaserad vindkraft […]

Vindkraftsutbyggnaden, möjligheter för miljön och samexistens med Försvarsmakten

Webbinarium måndag 13 juni 14.00-15.00 Stort intresse för att bygga vindkraft på land i Sverige, och nu även till havs – samråden avlöser varandra och ansökningar strömmar in – och svenska myndigheter jobbar febrilt för att hinna med. FOI kom nyligen med rapporten om hur Försvarsmakten ska kunna samexistera med vindkraften. I mitten av juni […]

Cecilia Dalman Eek och Helena Wänlund invalda i styrelsen!

Vid Årsstämman fredag 6 maj valdes Cecilia Dalman Eek och Helena Wänlund in i Svensk Vindkrafts styrelse! Cecilia Dalman Eek är ny ordförande och vid det konstituerande styrelsemötet valdes Per Olofsson till vice ordförande. Resterande styrelse är Ingvar Bartholdsson (fortsatt kassör), Lars Jacobsson, Andreas Wickman, Sigrid Carstairs, Jenny Longworth samt Leif Sandberg. Fortsatt sköter Jan-Åke […]