Ny möjlighet att låna för att förstärka näten

Elproducenter som investerar för att förstärka nätkapaciteten kan sedan ett antal år tillbaka ansöka om särskilda lån hos Svenska kraftnät. Genom dessa så kallade nätförstärkningslån vill staten motverka orättvisan i att tidiga elproducenter får betala för hela nätutbyggnaden i ett område. I dagsläget får den elproducent som vill ansluta ny produktion till ett elnät som […]

Hållbart byggande kräver god tillgång på el

I dagens läge ligger energianvändningen i Cementas fabrik i Slite på cirka 300 GWh per år och effektbehovet är 45 MW. Om verksamheten skall lyckas ställa om för att kunna erbjuda ett cement för ett klimatneutralt betongbyggande så kommer el- och effektbehovet stiga väsentligt till omkring 1,5 TWh och 200 MW årligen – samtidigt som […]

Tysk fabrik automatiserar bladtillverkning

Produktionen av rotorblad har länge varit närmast manuell. Nu har det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IWES tagit fram en automatiserad fabrik för tillverkning av bladen. En video från BladeMaker Demo Center i Bremerhaven visar en fabrik där rotorblad tillverkas i moduler och konstruktionen görs med hjälp av datorstödd design och datorstödd tillverkning (CAD-CAM). Olika verktyg som […]

Långa och flexibla serviceavtal

Utvecklingen har de senaste åren gått mot långa fullserviceavtal, där allt ingår. Numera tecknar kunderna avtal på 20-25 år, istället för som tidigare två, fem eller max 15 år. – Våra två senaste upphandlingar av service har resulterat i relativt långa avtal där vi har möjlighet att avsluta avtalen i förtid. De nya avtalen skapar […]

VINDPROFILEN: Vindkraftens doldis leder arbetet med Sveriges största projekt

Han har kallats ”Vindkraftens Ingvar Kamprad”. Wolfgang Kropp, vd och huvudägare i Svevind, är i stort sett okänd för allmänheten, men även inom vindkraftsbranschen är det få som har någon tydlig bild av mannen som leder ett av västvärldens största vindkraftsprojekt – Markbygden. Diskret och affärsmässig. Så har 56-åringen från den lilla orten Ebern/Weißenbrunn, 28 […]