Småskalig Vindkraft

Litet vindkraftverk

Finns det vind finns det möjligheter! Många är intresserade av att bygga sitt eget lilla vindkraftverk, exempelvis på gården. Vid bra vindförhållanden kan små vindkraftverk bli en god affär då det finns möjlighet att sänka sina elkostnader på lång sikt. Det finns även möjlighet att installera vindkraftverk som kan ge el på platser där inget […]

Repowering

Svensk Vindkraftförening drev projektet Re-powering för resurseffektiv och hållbar vindkraft under 2019-04-01 – 2020-03-01 med stöd från Energimyndigheten. Projektet har på ett effektivt vis bidragit med värdefull kunskap till såväl verksamhetsutövare som prövande myndigheter och branschrepresentanter. Genom en väl genomarbetad och juridiskt granskad Lathund – ”Vägen mot tillstånd för re-powering” finns en tydlig vägledning för […]

Investeringar ger ringar på vattnet

Vindkraftsinvesteringar kan ge många ringar på vattnet, och att investera i vindkraft kommer att hjälpa Europas återhämtning slår WindEurope fast i en ny rapport. De konstaterar bland annat att varje ny turbin som installeras i Europa genererar i genomsnitt totalt 10 miljoner euro i ökad ekonomisk omsättning inom olika områden. Läs mer och ladda ner […]

Miljöprövningen ska moderniseras

En särskild utredare ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021. Läs mer här