Debattartikel 2020.05.28

Debattartikel 2020.05.28

Grön omstart efter corona – förra gången vi satsade på regeringens löften, blev vi lurade! Regeringen lovar att grön omställning ska utgöra motorn i återbyggnaden av ekonomin efter coronakrisen. Tidigare garantier om stöd till klimatvänlig elproduktion med...
Markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

 Synpunkter på upplägg och identifiering av utmaningar. Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att lämna inspel till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens fortsatta arbete med miljömålsrådsåtgärden Strategi för hållbar...